Senate District: 021 - Senator Scott E. Hutchinson